English
  • 34 Tôn Đức Thắng Street, Con Dao District, Vung Tau Province

Bãi biển đầm trâu


Bãi biển đầm trâu là một nơi thú vị tại Côn đảo, nơi du khách có thể thỏa sức bơi lặn trên biển

bãi biển lò vôi