English
  • 34 Tôn Đức Thắng, Con Dao District, Vung Tau Province

Mũi Cá Mập


Thức dậy vào sáng sớm và ngắm mặt trời mọc qua hòn Bảy Cạnh là một điều tuyệt vời

Bình minh tại mữi cá mập Những tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua những áng mây sẽ tạo ra một khung cảnh diệu kỳ. bãi biển lò vôi